Polityka prywatności i plików cookies

Przez kogo i w jakim celu przetwarzane są dane osobowe?

Dane osobowe podawane nam przez Ciebie podczas rejestracji i korzystania ze strony internetowej  http:/weavingyarns.eu  są przetwarzane przez firmę  wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej, prowadzonej przez Ministra Gospodarki.    :

Magdalena Rataj

ul.Nakielska 15/4

85-219 Bydgoszcz

NIP: 74-71-81-37-69

REGON: 021976911

adres poczty elektronicznej: office@weavingyarns.pl,

numer telefonu 505061717,

która jest administratorem tych danych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

Dane osobowe, które zostają nam powierzone przetwarzane są:

 • w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną i realizacji składanych zamówień;

 • w celu realizacji składanych przez Ciebie zapytań ofertowych oraz zamówień na produkty znajdujące się w ofercie sklepu WeavingYarns.eu;

 • w celu rozpatrywania składanych przez Ciebie reklamacji oraz zwrotu świadczeń w przypadku odstąpienia od umowy (zwrotu towaru);

 • jeżeli nie wyrazisz sprzeciwu na otrzymywanie od nas informacji marketingowych, w tym przesyłanie Ci przez nas drogą elektroniczną informacji handlowych, Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez nas również w celu przekazywania Ci informacji o naszym sklepie, ofercie i promocjach, a także informacji dotyczących produktów i usług podmiotów współpracujących z nami (za naszą wiedzą i wyraźnym przyzwoleniem).

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na ich przetwarzanie przez nas może uniemożliwić nam świadczenie Tobie usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez Ciebie zakupów w sklepie weavingyarns.eu.

Powierzając nam swoje dane osobowe, zawsze masz prawo wglądu, żądania aktualizacji lub ich usunięcia. Dane osobowe podane przez Ciebie w koncie Klienta możesz również samodzielnie edytować i usuwać (zakładka "Moje konto"). Możesz również zwrócić się do nas z żądaniem usunięcia całego konta Klienta.

Zasady bezpieczeństwa

Weavingyarns.eu zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych dzięki odpowiednim środkom technicznym oraz organizacyjnym, które mają na celu niedopuszczenie do bezprawnego przetwarzania danych oraz ich przypadkowej utraty, zniszczenia oraz uszkodzenia. Niezależnie od powyższego, dokładamy wszelkich starań, aby informacje osobowe zawsze były:

 • poprawne i przetwarzane w sposób zgodny z prawem,

 • uzyskane tylko dla określonych celów i nie przetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami,

 • przechowywane nie dłużej niż to konieczne,

 • przetwarzane zgodnie z prawami przysługującymi osobom których dotyczą, w tym zgodnie z prawem do zastrzeżenia udostępniania,

 • nie transferowane bez odpowiedniej ochrony.

Dla zwiększenia bezpieczeństwa Twoich danych należy pamiętać o:

 • ustanowieniu loginu i hasła do Twojego konta Klienta w taki sposób, aby uniemożliwić ich odgadnięcie w prosty sposób przez osoby trzecie. W tym celu zaleca się w szczególności stosowanie ciągu znaków i cyfr oraz dużych i małych liter;

 • każdorazowym wylogowaniu się ze strony weavingyarns.eu po zakończonych zakupach. Samo wyłączenie okna przeglądarki nie jest równoznaczne z wylogowaniem się ze strony weavingyarns.eu. Wylogowanie ze strony weavingyarns.eu nastąpi po kliknięciu w tekst "Wyloguj się", który jest umieszczony w prawym górnym rogu strony;

 • zachowaniu loginu i hasła do konta Klienta w tajemnicy, w tym w szczególności o nieprzekazywaniu danych (loginu, hasła) jakimkolwiek osobom trzecim;

 • korzystaniu z programów antywirusowych, w tym regularnym skanowaniu dysków w poszukiwaniu wirusów;

 • korzystaniu ze strony weavingyarns.eu wyłącznie za pośrednictwem zaufanych komputerów, na których zainstalowano wyłącznie sprawdzone i legalne oprogramowanie. Korzystanie z cudzych komputerów rodzi ryzyko przechwycenia podanego loginu, hasła lub innych danych;

 • nie zapamiętywaniu danych na komputerze / urządzeniu i usunięciu historii przeglądanych stron jeśli korzystasz ze strony lub sklepu internetowegoweavingyarns.eu za pomocą obcego komputera / urządzenia. Z zapamiętanych danych może skorzystać osoba która będzie korzystała z po Tobie z tego samego urządzenia.

Pliki cookies €“ Informacje techniczne

Podczas korzystania przez Ciebie ze sklepu internetowego weavingyarns.eu na urządzeniu końcowym (komputerze, tablecie, smartfonie itp.) zapisywane są niewielkie pliki (w szczególności tekstowe), zawierające informacje niezbędne do prawidłowego korzystania z sklepu internetowego weavingyarns.eu tzw. pliki cookies. Dzięki zapisaniu tych plików na Twoim urządzeniu możliwe jest m. in. zapamiętanie danych logowania, dzięki czemu nie będziesz musiał każdorazowo wpisywać loginu i hasła, zapamiętanie towarów dodanych przez Ciebie do koszyka lub schowka. Dzięki plikom cookies możliwe jest zbieranie danych statystycznych sklepu internetowego weavingyarns.eu, co umożliwia rozwijanie naszego sklepu zgodnie z preferencjami naszych Klientów.

Pliki cookies nie zawierają danych, na podstawie których można ustalić czyjąś tożsamość. Pliki te nie są w żaden sposób szkodliwe dla Twojego urządzenia i nie zmieniają jego ustawień ani ustawień zainstalowanego na nim oprogramowania. Mogą one zostać wysłane jedynie przez przeglądarkę do serwera, który je utworzył.

W trakcie korzystania przez Ciebie ze sklepu internetowego weavingyarns.eu wykorzystujemy poniższe rodzaje cookies:

 • Cookies sesyjne - pliki tymczasowe, które przechowywane są w Twoim urządzeniu do czasu wylogowania z sklepu internetowego weavingyarns.eu

 • Cookies stałe - przechowywane w Twoim urządzeniu przez czas określony w parametrach tych plików lub do momentu ich usunięcia przez Ciebie.

 • Cookies Google - przechowywane w Twoim urządzeniu przez czas określony w parametrach tych plików lub do momentu ich usunięcia przez Ciebie. Tego typu pliki służą do analizy statystycznej ruchu na stronie (Google Analytics) oraz do określania preferencji reklam Google na innych stronach.

Jakie pliki cookies są przez nas wykorzystywane?

 • niezbędne do działania sklepu internetowego- pliki te umożliwiają prawidłowe działanie sklepu internetowego weavingyarns.eu, logowanie, nawigowanie oraz dokonywanie zakupów. Bez ich zapisania na Twoim urządzeniu korzystanie z sklepu internetowego weavingyarns.eu jest niemożliwe;

 • zapewniające bezpieczeństwo transakcji dokonywanych w obrębie sklepu internetowego weavingyarns.eu. Brak tych plików uniemożliwi dokonanie transakcji;

 • statystyczne - umożliwiają zbieranie przez nas informacji statystycznych na temat sposobu w jaki korzystasz z sklepu internetowego weavingyarns.eu;

 • funkcjonalne - pliki umożliwiające zapamiętanie Twoich ustawień i preferencji. Dzięki zapisaniu tych plików na Twoim urządzeniu m. in. nie będziesz musiał każdorazowo wpisywać loginu i hasła.

 • społecznościowe - umożliwiające integrację serwisów społecznościowych (m. in. Facebook), z których korzystasz, ze sklepem weavingyarns.eu.

Co należy zrobić, jeśli nie wyrażasz zgody na zapisywanie plików na Twoim urządzeniu?

Przeważnie ustawienia przeglądarki domyślnie dopuszczają zapisywanie plików cookies. Jeżeli nie zgadzasz się na zapisywanie tych plików na Twoim urządzeniu, musisz dokonać zmian w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Zmiany mogą polegać na niezapisywaniu plików cookies na Twoim urządzeniu lub na każdorazowym informowaniu Cię o zapisaniu danego pliku na Twoim urządzeniu. Możesz również za każdym razem po wizycie w sklepie internetowym usuwać pliki ze swojego urządzenia. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oraz w sekcji "Pomoc" przeglądarki internetowej. Należy pamiętać jednak o tym, że ograniczenia w stosowaniu plików cookies mogą utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z sklepu internetowego weavingyarns.eu lub innych sklepów.

Ustawienia przeglądarki Twojego urządzenia pozwalające na zapisywanie plików oznaczają, że wyrażasz zgodę, aby pliki te zapisywane były na Twoim urządzeniu.

Pozostałe informacje techniczne

Stosujemy najnowsze technologie i odpowiednie procedury ochrony danych osobowych, a także nowoczesne mechanizmy ochrony przekazywanych danych.

Twoje dane osobowe są przechowywane w bazie danych, w której zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych, w tym rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024). Dostęp do bazy mają jedynie osoby, posiadające upoważnienia nadane przez administratora danych.