REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WEAVINGYARNS.EU


Sklep internetowy weavingyarns.eu funkcjonujący pod adresem  www.weavingyarns.eu  prowadzony jest przez:

Magdalena Rataj

ul.Nakielska 15/4

85-219 Bydgoszcz

NIP: 74-71-81-37-69

REGON: 021976911

adres poczty elektronicznej: office@weavingyarns.pl,

numer telefonu 505061717,

 

SPIS  TREŚCI

Słowniczek
§ 1. Składanie i realizacja zamówień
§ 2. Ceny towarów
§ 3. Modyfikacja składanych zamówień
§ 4. Formy płatności
§ 5. Czas realizacji zamówienia
§ 6. Reklamacje
§ 7. Gwarancja
§ 8. Prawo odstąpienia od umowy
§ 9. Dane osobowe
§ 10. Bonusy dla Klientów
§ 11. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń  
§ 12. Postanowienia końcowe

 

SŁOWNICZEK

Regulamin   €“ niniejszy regulamin, określający zasady sprzedaży towarów oferowanych przez sklep internetowy weavingyarns.eu;

Sklep   €“ sklep internetowy weavingyarns.eu, sprzedający za pośrednictwem Internetu towary znajdujące się w jego ofercie oraz prowadzący działalność pod adresem internetowym  www.weavingyarns.eu;

Oferta   €“ towary umieszczone na stronie internetowej  www.weavingyarns.eu  i oznaczone jako dostępne;

Klient   €“ każda osoba fizyczna, prawna lub inna jednostka nieposiadająca osobowości prawnej dokonująca zakupów w Sklepie;

Koszyk   €“ element funkcjonalny Sklepu, który umożliwia Klientowi dokonanie zakupów za pośrednictwem strony internetowej  www.weavingyarns.eu;

Konto Klienta   €“ konto, które każdy Klient może założyć w Sklepie, dzięki któremu posiada dostęp do własnego panelu Klienta;

Panel Klienta   €“ element funkcjonalny Sklepu, stanowiący bazę danych Klienta oraz zawierający historię jego aktywności w Sklepie;

Dni robocze   €“ wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

Czas przygotowania zamówienia   €“ czas, w jakim Sklep skompletuje zamówienie i przekaże do wysyłki za pośrednictwem firmy wybranej przez Klienta spośród wymienionych w Regulaminie;

Czas realizacji zamówienia   €“ czas, w jakim Sklep dostarczy towar Klientowi;

Płatność on-line   €“ płatność wykonywana przez Klienta przy pomocy dostępnych w Sklepie form płatności elektronicznych. Płatności online obsługuje firma Dotpay Sp. Z o.o. oraz PayPal

Wymagania techniczne weavingyarns.eu   €“ do korzystania ze sklepu internetowego weavingyarns.eu, w tym do przeglądania asortymentu sklepu jaki i składania zamówień na towary, niezbędne są:

a) Komputer z dostępem do sieci Internet, przeglądarka internetowa np. Mozilla Firefox, Google Chrom, Internet Explorer;

b) Aktywne konto poczty elektronicznej (adres e-mail).

 

§ 1. Składanie i realizacja zamówień


1. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, są zaproszeniem do zawarcia umowy. Klient, składając zamówienie za pomocą środków dostępnych na internetowych stronach Sklepu, składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie towaru i Regulaminie.  

2. Klient, zamierzający nabyć towar może złożyć zamówienie w następujący sposób:

1)  za pośrednictwem strony internetowej  www.weavingyarns.eu  24 godziny na dobę we wszystkie dni tygodnia:
a) po zarejestrowaniu się - w przypadku nowego Klienta, lub zalogowaniu - w przypadku Klienta, który ma już konto Klienta w Sklepie,  
b) bez zalogowania (szybkie zakupy);


3. Klient, składając zamówienie przez stronę www, chcący nabyć towar, wybiera dany towar za pomocą kliknięcia w ikonę €žDodaj do koszyka €, a następnie w swoim Koszyku dokonuje wyboru sposobu dostawy i formy płatności.  
W trakcie składania zamówienia przez stronę www, Klient przechodzi przez wskazane etapy:

wybiera zamawiane towary i ich ilość;

wskazuje adres dostawy zamówienia oraz podaje dane do faktury (mogą to być inne dane niż dane Klienta);

 wybiera formę dostawy;  

wybiera formę zapłaty;

5) oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem i go akceptuje poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w koszyku AKCEPTUJĘ  REGULAMIN  SKLEPU WEAVINGYARNS.EU znajdującego się na ostatnim kroku: podsumowanie i płatność, w procesie składania zamówienia;  

6) potwierdza złożenie zamówienia poprzez kliknięcie w ikonę €žZamówienie z obowiązkiem zapłaty €.

Złożenie zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na otrzymanie elektronicznej faktury zakupu oraz na otrzymanie innych niż faktura dokumentów dotyczących sprzedaży (jeżeli wystąpią).

4. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia i rozpoczęcie realizacji zamówienia odbywa się według następujących zasad:

1) Klient zarejestrowany i niezarejestrowany, dokonujący zakupów z płatnością w formie on-line - €“ realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu należności przez Sklep za zamówiony towar i wówczas Klient otrzymuje wiadomość e-mail o rozpoczęciu realizacji zamówienia,  

5. Do każdego zrealizowanego zamówienia jest wystawiany dokument sprzedaży, przy czym w przypadku zakupu towarów faktura w formie elektronicznej zostanie przekazana Klientowi pod wskazany przez Klienta adres e-mail.

Klient, kupujący więcej niż jeden towar, chcący otrzymać odrębne faktury na poszczególne towary lub na inne dane Kupującego, winien złożyć odrębne zamówienia na towary objęte poszczególnymi fakturami.

7. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w dostawie towarów wynikające z błędnie podanych przez Klienta danych lub niepoprawnego adresu dostawy.  

8. Liczba sprzedawanych towarów objętych promocją lub podlegających wyprzedaży jest ograniczona. Realizacja zamówień na te towary odbywa się w kolejności, w jakiej zostały one skutecznie zamówione przez Klientów, aż do wyczerpania ich zapasów.

9. Rejestracja w Sklepie, jak również korzystanie z funkcjonalności Sklepu są nieodpłatne.

10. W celu usunięcia konta Klienta ze Sklepu należy wysłać wiadomość e-mailową z prośbą o usunięcie konta na adres mailowy office@weavingyarns.eu . W przesłanej wiadomości mailowej należy podać adres e-mailowy, na który konto zostało zarejestrowane.

11. Sklep uprawniony jest do zablokowania konta Klienta, jeżeli uzna jego działanie w ramach Sklepu za naruszające powszechnie obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich (w tym w szczególności prawa na dobrach niematerialnych), dobra osobiste osób trzecich, zasady współżycia społecznego lub postanowienia niniejszego regulaminu.

 

§ 2. Ceny towarów


1. Ceny towarów oferowanych do sprzedaży w Sklepie umieszczone są przy danym towarze.  

2. Wszystkie podawane na stronie Sklepu ceny:  

- wyrażone są w złotych polskich;  
- nie zawierają kosztów przesyłki.  


3. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena towaru podana na oficjalnej stronie Sklepu w chwili składania zamówienia przez Klienta.

4. Klient oprócz ceny za towar zobowiązany jest do uiszczenia kosztów dostawy do miejsca wskazanego przez Klienta.

5. Klient nie jest zobowiązany do złożenia gwarancji finansowych wykonania umowy.

6. Każdorazowa akcja promocyjna przeprowadzana w Sklepie w regulaminie promocji określa warunki i zakres przeprowadzanej akcji promocyjnej.

   

§ 3. Formy płatności

1.Zapłaty za zakupione w Sklepie towary Klient może dokonać:  
-  płatnością on-line, płacąc przelewem elektronicznym, bankowym bądź kartą kredytową. W tym przypadku realizacja złożonego przez Klienta zamówienia rozpocznie się dopiero po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia poprawnego wykonania płatności,  

2. Klient może podczas płatności skorzystać z kodu rabatowego otrzymanego od Sklepu. Kody rabatowe nie sumują się z rabatami na stronie www Sklepu i nie obniżają cen produktów przecenionych.  

3. Wydawane przez Sklep kody rabatowe są objęte okresem ważności, w trakcie którego Klient ma możliwość skorzystać z oferowanego mu rabatu. Klient nie może łączyć poszczególnych kodów rabatowych z innymi promocjami, chyba że warunki regulaminu danej promocji stanowią inaczej.  

4. Formą płatności może być również przyznany Klientowi bon wartościowy. Bon wartościowy wykorzystany w zamówieniu obniża należność za całe zamówienie o wartość bonu.  

§ 5. Czas realizacji zamówienia

1. Na stronie Sklepu przy każdym towarze podana jest (w dniach roboczych) dostępność tego towaru. Przez dostępność rozumieć należy czas potrzebny Sklepowi do przygotowania danego zamówienia i przekazania go do wysyłki. Czas, w jakim Sklep przekaże zamówiony towar do wysyłki do Klienta, nie jest równoznaczny z czasem koniecznym do jego dostarczenia Klientowi za pośrednictwem wybranej formy dostawy. Termin otrzymania przez Klienta przesyłki wynosi orientacyjnie czas: dostępności towaru + przewidywany czas dostawy, i nie może przekraczać 30 dni od dnia zawarcia umowy.

W razie opóźnienia Sklepu z realizacją zamówienia w terminie 30 dni, Klient ma prawo wyznaczyć dodatkowy termin na realizację zamówienia, a po jego bezskutecznym upływie odstąpić od umowy.

2. Wysyłka towarów o różnych terminach dostępności następuje po skompletowaniu całości zamówienia, czyli po upływie najdłuższego terminu dostępności dla zamówionych towarów. W przypadku złożenia zamówienia na towary, w których przynajmniej 1 (jeden) z nich ma termin dostępności dłuższy niż 7 (siedem) dni, Sklep zaoferuje Klientowi podział zamówienia,  z którego Klient ma prawo skorzystać według własnego uznania.  

3. Towary objęte zamówieniem dostarczane są do Klienta na wskazany przez niego adres za pośrednictwem kuriera lub usługi paczkomatowej, zgodnie z wybranym przez niego sposobem dostawy i płatności.  

4. Termin otrzymania przez Klienta towaru uzależniony jest od rodzaju towaru i wybranego przez niego sposobu dostawy i wynosi:

1) w przypadku sprzedaży towarów:

a) w Polsce:  
- za pośrednictwem kuriera : 1-3 dni robocze + czas dostępności towaru;  
- w Paczkomacie (dostawa towaru do wybranego Paczkomatu): 1-2 dni robocze + czas dostępności towaru;
b) w krajach Unii Europejskiej:  
- za pośrednictwem Poczty Polskiej (przesyłka ekonomiczna): 10 dni roboczych + czas dostępności towaru;  
c) w krajach poza Unią Europejską:  
- za pośrednictwem Poczty Polskiej (przesyłka priorytetowa): 7-14 dni roboczych + czas dostępności towaru;  

5. Koszt dostawy jest zależny od sposobu dostawy i formy płatności. Cennik zawierający koszty dostawy jest dostępny w zakładce  Koszty wysyłki  (znajdującej się w stopce strony).

 

§  6. Reklamacje

1. Wszystkie towary znajdujące się w ofercie Sklepu są towarami niewadliwymi, posiadającymi gwarancję jakości producenta.  

2. Sklep jest zobowiązany dostarczyć Klientowi towary niewadliwe. W przypadku, gdy dostarczony towar okaże się wadliwy (niezgodny z umową), Klient ma prawo złożyć reklamację wraz ze wskazaniem żądania:

1) obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy, chyba że Sklep niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Jeżeli Klientem jest konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sklep usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sklep.

2) wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady. Sklep może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeżeli Klientem jest przedsiębiorca, Sklep może odmówić wymiany towaru na wolny od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę towaru.

3. Pierwszym etapem reklamacji jest kontakt z Biurem Obsługi Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: office@weavingyarns.eu . Następnie w celu skorzystania ze swoich uprawnień Klient zobowiązany jest do odesłania reklamowanego towaru i opisu przyczyn jego reklamacji lub złożenia takiej reklamacji w siedzibie firmy pod adresem: ul. Nakielska 15/4, 85-219 Bydgoszcz

4. W przypadku, gdy Klient odeśle reklamowany towar, Sklep zwróci mu koszt nadania takiej przesyłki na wskazany przez Klienta rachunek bankowy lub przekazem pocztowym pod adres wskazany w zamówieniu.
6. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje są niepełne i wymagają uzupełnienia €“ przed rozpoznaniem reklamacji Sklep zwróci się do Klienta o uzupełnienie braków we wskazanym zakresie.

7. Wszystkie reklamacje będą rozpatrywane w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta, nie później jednak niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez Sklep reklamacji.   Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.

8. Gdy składana przez Klienta reklamacja zostanie rozpatrzona pozytywnie, Sklep wykona wskazane przez Klienta żądania zgodnie z przysługującymi mu prawami wymienionymi w niniejszym paragrafie, punkt 2.

W razie odstąpienia od umowy Sklep zwróci Klientowi pełną należność za zakupiony towar niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia pozytywnego rozpatrzenia reklamacji.

9. Klient nie jest uprawniony do odstąpienia od umowy, jeśli wada towaru jest nieistotna.  

10. Istnieje również możliwość zaoferowania przez Sklep innego towaru w zamian za towar reklamowany, w przypadku pozytywnie rozpatrzonej reklamacji, ale zgoda na jego wysłanie wymaga potwierdzenia przez Klienta w drodze e-mailowej przyjęcia takiej propozycji.  

11. Podstawą reklamacji zakupionego towaru w Sklepie nie mogą być różnice pomiędzy wizualizacją towaru dostępnego w Sklepie internetowym, wynikające z indywidualnych ustawień komputera Klienta (jasność, nasycenie barw, kolor, proporcje itp.)

 

§ 7. Gwarancja

 

1. Towary sprzedawane przez Sklep mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta. Dokument gwarancyjny jest każdorazowo dostarczany w opakowaniu razem z zakupionym towarem (o ile towar ten jest objęty gwarancją producenta).

2. Sklep nie udziela żadnej gwarancji na jakiekolwiek sprzedawane towary.

3. W przypadku towarów, na które producent udzielił gwarancji, Klient może reklamować produkt posiadający wady:

a) korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji - w tym wypadku Klient reklamuje produkt bezpośrednio u gwaranta (podmiotu udzielającego gwarancji), a Sklep może być tylko pośrednikiem przekazującym reklamację. Klient według swego wyboru może zgłosić się bezpośrednio do serwisu gwarancyjnego, na zasadach określonych w dokumencie gwarancyjnym, albo do Sklepu;

b) korzystając z uprawnień przysługujących mu od sprzedawcy w związku z niezgodnością produktu z umową €“ w takim przypadku należy złożyć reklamację stosownie do postanowień § 6 Regulaminu.

 

§ 8. Prawo odstąpienia od umowy

1. Klient ma możliwość rezygnacji ze złożonego zamówienia do momentu przygotowania zamówienia do wysyłki, kontaktując się z Biurem Obsługi Klienta przy pomocy poczty elektronicznej na adres e-mail:  office@weavingyarns.eu.  W przypadku przygotowania zamówienia do wysłania, odstąpienie od umowy następuje na zasadach określonych w ust. 2-5.

2. Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta Klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, może odstąpić od umowy, bez podania przyczyny, składając oświadczenie woli w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia:

- odebrania towaru przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią,

- odebrania ostatniego towaru, w przypadku zamówień więcej niż jednego towaru dostarczanych partiami,

- zawarcia umowy dla pozostałych umów.  


3. W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni od dnia, w którym Klient odstąpił od umowy. Jeżeli Klient wybrał sposób zwrotu (dostarczenia) towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, Sklep nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego kosztów, przekraczających koszty zwykłego sposobu dostarczenia.

Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu towaru związane z dostarczeniem towaru do Sklepu.

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno zawierać: określenie adresata (zgodnie z danymi podanymi poniżej) datę zawarcia umowy/odbioru towaru, imię, nazwisko oraz adres Klienta, informację o przedmiocie umowy, datę sporządzenia oraz stwierdzenie, że Klient odstępuje od umowy ze sklepem internetowym weavingyarns.eu, jak również €“ w przypadku oświadczenia w wersji papierowej - winno być podpisane.

Odstępując od umowy kupna Klient może skorzystać z formularza przygotowanego przez Sklep lub formularza stanowiącego Załącznik nr 2 do ustawy o prawach konsumenta.  

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy przesłać listownie w wersji papierowej pod wskazany adres:

 

Magdalena Rataj

Ul. Nakielska 15/4

85-219 Bydgoszcz

z dopiskiem: "zwrot"


Zwracany towar powinien zostać wysłany na adres:  
Magdalena Rataj

Ul. Nakielska 15/4

85-219 Bydgoszcz

z dopiskiem: "zwrot"4. Zwrot środków pieniężnych Klienta nastąpi w terminie 14 dni kalendarzowych przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu, z zastrzeżeniem ust. 5.

5. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania towaru lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania.

6. Przykładowy wzór formularza odstpienia od umowy

Adresat:

Magdalena Rataj

Ul.Nakielska 15/4

85-219 Bydgoszcz

 

Oświadczam, że odstępuję od umowy sprzedaży na odległość, zawartej w dniu €Ś €Ś €Ś €Ś €Ś €Ś €Ś €Ś €Ś €Ś €Ś €Ś €Ś €Ś €Ś €Ś i dotyczącej zakupu następującego towaru:

1) €Ś €Ś €Ś €Ś €Ś €Ś €Ś €Ś €Ś €Ś €Ś €Ś €Ś €Ś €Ś €Ś €Ś €Ś €Ś €Ś €Ś za cenę €Ś €Ś €Ś €Ś €Ś €Ś €Ś €Ś €Ś €Ś €Ś €Ś €Ś €Ś €Ś €Ś €Ś €Ś.,  
2) €Ś €Ś €Ś €Ś €Ś €Ś €Ś       €Ś €Ś €Ś €Ś €Ś €Ś €Ś €Ś €Ś €Ś €Ś €Ś €Ś za cenę €Ś €Ś €Ś €Ś €Ś €Ś €Ś €Ś €Ś €Ś €Ś €Ś €Ś €Ś €Ś €Ś €Ś €Ś.,
Wydanie/odbiór towaru nastąpił w dniu €Ś €Ś €Ś €Ś €Ś €Ś €Ś €Ś €Ś €Ś €Ś €Ś €Ś €Ś €Ś €Ś €Ś €Ś €Ś..

W związku z powyższym, oświadczam, że dokonam zwrotu towaru niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni.


€Ś €Ś €Ś €Ś €Ś €Ś €Ś €Ś €Ś €Ś €Ś €Ś €Ś €Ś €Ś €Ś €Ś €Ś €Ś €Ś
imię, nazwisko i podpis Klienta,  

 

§ 9. Dane osobowe


1. Wszelkie kwestie dotyczące danych osobowych ich ochrony oraz przetwarzania zawarto w zakładce: Polityka Prywatności oraz Obowiązek Informacyjny (RODO) dostępnych w stopce strony weavingyarns.eu

 

§ 10. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Klient posiada w szczególności następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

- Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży,

- Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sklepem,

- Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sklepem, korzystając także  z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów,

- Klient może złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR (Online Dispute Resolution), dostępnej pod adresem:  http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Pod wskazanym linkiem znajduje się strona internetowa działająca na poziomie Unii Europejskiej stanowiąca punkt dostępu dla konsumentów i przedsiębiorców służący pozasądowemu rozstrzyganiu sporów wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług.

2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (http://www.uokik.gov.pl).

 

§ 11. Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 11.02.2019 r .

2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a przede wszystkim kodeksu cywilnego, jak również przepisy ustawy o prawach konsumenta oraz ustawy o ochronie danych osobowych.

3. Żadne z postanowień Regulaminu nie wyłącza ani nie ogranicza, w jakimkolwiek zakresie, praw przysługujących konsumentom zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa ani też nie może być w taki sposób interpretowane.

4. W celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług Sklep korzysta z informacji zapisywanych przez serwer lokalnie na komputerze Klienta w formie tzw. cookies. Informacje z plików cookies są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej ze stroną internetową Sklepu. Klient, poprzez zmianę ustawień przeglądarki internetowej, może w dowolnym momencie wyłączyć akceptację plików cookies lub wymagać od przeglądarki internetowej każdorazowej zgody na skorzystanie z zawartości pliku cookies. W przypadku nieakceptowania plików cookies korzystanie ze Sklepu może być utrudnione.

5. W przypadku zmiany Regulaminu, zamówienia złożone przed dniem wprowadzenia zmiany są realizowane na podstawie Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w dniu złożenia zamówienia.