Obowiązek informacyjny

W związku ze zmianą przepisów dotyczących ochrony danych osobowych i rozpoczęciem stosowania od dnia 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) "RODO" informujemy, że:  

1.        Administratorem danych osobowych osób korzystających ze strony  WeavingYarns.eu, w tym Kupujących i Użytkowników, jest   firma Magdalena Rataj, z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Nakielska 15/4, NIP: 74-71-81-37-69, REGON: 021976911,  adres poczty elektronicznej: office@weavingyarns.pl, numer telefonu 505061717,  wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej, prowadzonej przez Ministra Gospodarki.  

3.      Spółka przetwarza dane osobowe w celach:  

(1)      świadczenia usługi prowadzenia konta Użytkownika na stronie WeavingYarns.eu Podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
(2)      sprzedaży produktów oferowanych przez WeavingYarns.eu -  podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),  
(3)      marketingowych €“ podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Spółki €“ marketing własnych produktów i usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),  
(4)      rozpatrzenia reklamacji, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń - podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Spółki €“ (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),  
(5)      wysyłki informacji handlowych drogą elektroniczną -  wyłącznie w przypadku wyrażenia zgody przez Użytkownika. Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),  

4.      Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu zawarcia umowy ze Spółką.  
5.      Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny dla wykonania umowy, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, lub do czasu cofnięcia udzielonej zgody.
6.      Odbiorcami danych osobowych będą:

(1) podmioty dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Spółki w celu obsługi portalu WeavingYarns.eu oraz podmioty świadczące usługi związane z bieżącą działalnością Administratora,
(2) podmioty świadczące usługi dostawy produktów,
(3) PayU S.A. , Dotpay Sp. Z o.o.-  podmioty świadczące usługi płatności on-line.

7.      Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo do dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8.      W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba może zwrócić się do Administratora z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie od powyższego każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.